De mol leeft zich in zachte, losse grond die rijk zijn aan larven of insecten. De mol zoekt koele maar niet-vochtige grond op. Een zekere vochtigheid vindt de mol echter minder erg dan grote droogte en warmte. Hij is te vinden in velden, graslanden, bossen en aan de rand van wegen, lanen en hagen.
In werkelijkheid zijn het eerder de gevolgen van de warmte, de droogte, de koude en het vriesweer die de gewoontes van de mol bepalen. Hij volgt immers gewoon het gedragspatroon van zijn prooien.


Het tunnelnetwerk.

Bij de tunnels van de mol onderscheiden we de hoofdtunnels, de zijtunnels (die de hoofdtunnels met elkaar verbinden) en de tunnels om te jagen of secundaire tunnels, die zijn bedoeld om de lengte van zijn jachtgebied te vergroten.


Hoofdtunnel.

De hoofdtunnels zijn essentieel voor de mol. Hij gebruikt ze voor zijn dagelijkse jacht. Ze liggen ongeveer 20 tot 30 cm onder de grond. Ze worden slechts een keer gemaakt en kunnen door de volgende generaties verder worden gebruikt. Ze bevinden zich langs hagen, muren, sloten, enz.

 

De secundaire tunnels of tunnels om te jagen.

De secundaire tunnels zijn vertakkingen van de hoofdtunnels en zijn niet altijd even belangrijk. Sommige tunnels worden alleen gebruikt vlak nadat ze zijn gegraven. Ze hebben geen vaste richting en zijn worden regelmatig weer opgevuld met afgevoerde aarde uit andere tunnels.
In een gemiddelde bodemvastheid worden al die tunnels gegraven aan een gemiddelde snelheid van 10 tot 15 meter per uur. De snelheid waarmee de mol zich beweegt in de tunnels wordt geschat op 80 tot 100 cm per seconde.


De molshopen.

Hoopjes aarde die de mol uitgraaft om zijn tunnelnetwerk te vergroten of te herstellen. De meeste mensen denken dat veel hoopjes in een grasperk gelijk staat aan veel mollen. Het is vaak het omgekeerde. Die molshopen wijzen maar op een ding: het is eigenlijk geen goede grond en die arme mollen moeten graven als gekken, in plaats van rustig hun voedsel te verzamelen.

Offerte aanvragen

 

U kunt gratis een vrijblijvende offerte aanvragen.

Vraag een offerte hier

Lijst van Partners

www.letaupier.be,  Waals Brabant, Vlaams Brabant, Namen

 

www.info-taupier.be,   Het netwerk mollevanger

 

www.lestaupiersdantan.be,  Wallonië Picardië, Noord-Frankrijk

 

www.talpagarden.be,  Luik

 

www.maitretaupier.be,  Henegouwen, Namen

 

www.rhs.lu, Provincie Luxemburg en het Groothertogdom Luxemburg

 

www.taupiers.fr,  Frankrijk

 

www.lestaupiersdautrefois.ch, Zwitserland

 

www.taupe-alsace.com, Frankrijk

 

www.lestaupiersdantan.fr, Frankrijk

 

www.mollen.be, Brugge en West-Vlaanderen